The spiral of life, van hart tot hart

Privacyverklaring


Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke:
The Spiral of Life
Margo Scharphorn
Spijkenissestraat 35
6843GL Arnhem
info@thespiraloflife.nl

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens:
-Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
-Voldoen aan de beginselen van verwerking van persoonsgegevens.

De categorie van ontvangers van de persoonsgegevens:
Praktijk The Spiral of Life, Margo Scharphorn.
De persoonsgegevens worden NIET doorgegeven aan derden.
Binnen de EU, buiten de EU of aan andere internationale organisaties.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens zijn:
De emailadressen worden na 6 maanden opgeschoond en verwijderd als er langer dan drie weken geen afspraken meer ingepland zijn.
E-mailadressen die voor de nieuwsbrief word gebruikt worden op de werkcomputer bewaard.
Mocht je aangegeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen dan zal je e mailadres direct verwijderd worden.

De rechten van de betrokkenen;
-het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
-het recht op inzage.
-het recht van de gegevens te laten wijziging.
-het recht van de gegevens te laten wissen.
-het recht om alle geregistreerde gegevens te ontvangen.

Mocht je geen persoonsgegevens willen versterken dan kan er geen afspraak ingepland worden voor een klankbad of reiki behandeling in de praktijk.